Monthly Archive: Wrzesień 2017

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

W dniu 21 września 2017 roku o godz. 8:30 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia w formie uchwały sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Trybunału …