Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

W dniu 21 września 2017 roku o godz. 8:30 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia w formie uchwały sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego za rok 2016 i uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego w roku 2018.
W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 14 sędziów.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego za rok 2016 oraz również jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego w roku 2018.
W obu głosowaniach udziału nie brał 1 sędzia TK.