Biuro Trybunału Konstytucyjnego

Al. Jana Christiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Sekretariat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

telefon: 22 621 65 03
faks: 22 657 45 87
e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego – dokumentacja sądowa
Sekretarz Trybunału: Anna Zołotar-Wiśniewska

telefon: 22 657-45-82
faks: 22 657-45-90
e-mail: zolotar@trybunal.gov.pl

Zespół Prezydialny
Dyrektor: Marcin Koman

telefon: 22 628-72-74
faks: 22 629-39-77
e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Zespół Prasy i Informacji

e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

p.o. Rzecznik Prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego
Marcin Koman

telefon: 22 657-45-15
e-mail: koman@trybunal.gov.pl

Zespół Orzecznictwa i Studiów
Marek Domagała

telefon: 22 621-76-34

Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków
Dyrektor: Beata Szepietowska

telefon: 22 657-45-12, 22 657-45-78
e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego
Dyrektor: Krzysztof Budziło

telefon: 22 657-45-44
e-mail: budzilo@trybunal.gov.pl

Czytelnia:

telefon: 22 657-45-27
e-mail: bib@trybunal.gov.pl lub wydawnictwa@trybunal.gov.pl

Zespół Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Anna Sipa

telefon: 22 657-45-45
e-mail: sipa@trybunal.gov.pl

Główny Specjalista ds. Personalnych
Joanna Kerner

telefon: 22 657-45-70
e-mail: kerner@trybunal.gov.pl

Zespół Informatyki
Dyrektor: Krzysztof Orliński

telefon: 22 657-45-61, 22 657-45-68
e-mail: orlinski@trybunal.gov.pl

Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Dyrektor: Irena Cygoń

telefon: 22 621-57-66, 22 657-45-85
faks: 22 622-18-30
e-mail: cygon@trybunal.gov.pl

Straż Trybunału Konstytucyjnego
Komendant Straży: Wojciech Górnicki

telefon: 22 657-45-08