Złożenie ślubowania Sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed Prezydentem RP

W dniu 18 września 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego.

Dr hab. Justyn Piskorski urodził się 9 stycznia 1971 r. w Kożuchowie. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1998 r. ukończył magisterskie studia podyplomowe w zakresie prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. W Poznaniu odbył aplikację prokuratorską.
W 2002 r. po odbyciu studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Dr hab. Piskorski naukowo zajmuje się zagadnieniami prawa karnego, polityki kryminalnej i kryminologii oraz prawa karnego międzynarodowego i europejskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień. Jest także autorem wielu cykli wykładowych, obejmujących opracowanie programów nauczania i ogólnych struktur kursów.

Aktualnie jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 września 2017 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego WPiA UAM.

15 września 2017 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 18 września 2017 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl