Spotkanie z byłymi więźniarkami obozu w Ravensbrück

1 września br. w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zaprosiła do Trybunału Konstytucyjnego byłe więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

Symboliczne spotkanie ma przypomnieć o cywilnych ofiarach II wojny światowej, o których świat nie zawsze pamięta – polskich więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, robotnikach przymusowych, ofiarach eksperymentów medycznych oraz dzieciach tychże ofiar.

W spotkaniu uczestniczyło 5 byłych więźniarek: Zofia Baranowicz, Marianna Bogusz, Barbara Piotrowska, Wanda Rosiewicz, Krystyna Zając oraz ks. dr Robert Ogrodnik, kapelan Rodziny Ravensbrück, Hanna Nowakowska, Przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Komitecie Ravensbrück, Maciej Zdziarski, Prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza oraz Jakub Deka, Fundacja „Polsko – Niemieckie Pojednanie”.

Obóz koncentracyjny Ravensbrück funkcjonował w latach 1939-1945 r. W obozie przeprowadzano na więźniarkach – głównie młodych Polkach – eksperymenty pseudomedyczne, w wyniku których wiele kobiet zmarło. KL Ravensbrück był największym na terenie Niemiec obozem koncentracyjnym dla kobiet – przeszło przez niego ok. 132 tysięcy kobiet i dzieci, a zginęło w nim około 92 tysięcy. Liczbę Polek szacuje się na ok. 40 tysięcy.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl