Złożenie ślubowania Sędziego TK przed Prezydentem RP

W dniu 28 czerwca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Zielonackiego.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl