Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK w dniu 5 lipca 2017 r.

W dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 8:30 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa TK Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, zwołane w dniu 28 czerwca 2017 r. na podstawie art. 11 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz.2072).

W Zgromadzeniu wzięło udział 15 sędziów. Do procedury wyłonienia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego zgłosili się sędziowie: Grzegorz Jędrejek, Mariusz Muszyński, Stanisław Rymar. W wyniku głosowania, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz.2072), kandydatami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego na stanowisko Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego zostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Mariusz Muszyński, który otrzymał 7 głosów oraz Stanisław Rymar, który otrzymał 6 głosów.

Następnie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwałę o przedstawieniu kandydatów na Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. W tajnym głosowaniu za podjęciem uchwały głosowało 13 sędziów, głosów przeciwko uchwale nie było. Oddano 1 głos wstrzymujący się.

W dniu 5 lipca 2017 r. uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego została niezwłocznie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl