Wykład prof. Andrzeja Zybertowicza w Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 7 lipca 2017 r. prof. Andrzej Zybertowicz wygłosił w Trybunale Konstytucyjnym wykład pt. Technologiczny „strzał” w demokrację i państwo prawa.

Prof. Andrzej Zybertowicz urodził się w Bydgoszczy w roku 1954. Od 1977 roku jest związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od 1998 roku jest profesorem w Instytucie Socjologii. Jest autorem analiz z metodologii nauk społecznych, socjologii wiedzy, tajnych służb, zakulisowych wymiarów transformacji ustrojowej, a w ostatnim okresie głównie zagrożeń, jakie dla cywilizacji współczesnej niosą tzw. nowe technologie. Jest publicystą, analitykiem oraz zapalonym dyskutantem. Jego publikacje książkowe to między innymi: W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy (Komorów: Antyk 1993); Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy (Toruń: UMK 1995); Privatizing the Police-State: The Case of Poland (London: Macmillan 2000; wraz z M. Łoś); Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat (Kraków: Wydawnictwo Kasper 2015; współautorzy: M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński i J. Waszewski; Państwo Platformy: Bilans zamknięcia (Warszawa: Fronda 2015; współautorzy: R. Sojak i M. Gurtowski). Pełnił następujące funkcje publiczne: 2006-2007: ekspert Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych; 2006-2007: przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW; 2007: główny doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. bezpieczeństwa państwa; 2008-2010: doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. bezpieczeństwa państwa; 2015-obecnie: doradca społeczny Prezydenta Andrzeja Dudy ds. bezpieczeństwa państwa; 2015-obecnie: doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha; 2016-obecnie: członek Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; 2016-obecnie: członek rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl