Wykład Bronisława Wildsteina w Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 8 czerwca 2017 r. Bronisław Wildstein wygłosił w Trybunale Konstytucyjnym wykład pt. „Porewolucyjna Europa i prawo”.

Bronisław Wildstein jest pisarzem, dziennikarzem oraz publicystą tygodnika „W sieci”, w TVP prowadzi program „Południk Wildsteina”. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach siedemdziesiątych był działaczem opozycji antykomunistycznej, jak również współtwórcą i autorem prasy podziemnej, a także współzałożycielem Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie (1977). W roku 1980 uczestniczył w zakładaniu Solidarności i NZS-u w Krakowie. Stan wojenny zastał go na Zachodzie. Był współzałożycielem i w latach 1982-87 redaktorem naczelnym wydawanego w Paryżu miesięcznika „Kontakt”. Publikował w prasie emigracyjnej i podziemnej. W latach 1987-90 był paryskim korespondentem RWE. Z początkiem roku 1990 wrócił do Polski, gdzie był m.in.: dyrektorem Radia Kraków; sekretarzem redakcji „Życia Warszawy”; zastępcą redaktora naczelnego „Życia”; prezesem TVP; publicystą „Rzeczpospolitej”, „Uważam Rze”, „Do Rzeczy” oraz wielu innych periodyków. W latach 2006-07 był prezesem TVP. Był twórcą TV Republika, której był redaktorem naczelnym i prezesem w latach 2013-14. Prowadził audycje w radio i telewizji. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. Jest autorem siedmiu powieści – dwóch tomów opowiadań i siedmiu książek publicystycznych i eseistycznych – za debiut „Jak woda” (1989) otrzymał nagrodę Kościelskich, a za „Dolinę nicości” (2008) nagrodę Józefa Mackiewicza.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl