Prezes Julia Przyłębska na konferencji „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”

25 sierpnia 2017 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, na zaproszenie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, uczestniczyła w konferencji pt. „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”.

Konferencja rozpoczęła, zapowiadaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, merytoryczną dyskusję dotyczącą zmian w Konstytucji RP.

W pierwszej części konferencji wystąpili Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz szef Solidarności Piotr Duda. W drugiej części odbył się panel dyskusyjny „Konstytucja dla obywateli nie dla elit”, z udziałem: Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Jakuba Steliny, Ministra w Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy, prof. Dariusza Dudka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Jana Wojtyły, prof. Uniwersytetu Gdańskiego Piotra Uziębły, Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” w latach 1991-2002 Mariana Krzaklewskiego oraz Członka Prezydium KK NSZZ „Solidarność” Henryka Nakoniecznego.

Debata jest zapalnikiem do dyskusji zarówno nad poszczególnymi elementami, jak i o globalnym, ogólnym aspekcie konstytucji. Jesteśmy nieco w innym miejscu niż było to, kiedy konstytucja była pisana. Generalnie debata wnosi wiele do ew. formowania przepisów prawa. Przybliża również konstytucję obywatelom, bo nie skupiamy się na haśle „konstytucja”, ale obywatele dowiadują się, o czym ona mówi, jakie są reguły. Często w pozornej debacie mówimy o elementach, które wybiera się wybiórczo, nie omawiając ich i obywatele mogą czuć się zdezorientowani. Sam tytuł debaty to też uświadomienie obywateli, że mogą być aktywną częścią tej dyskusji – mówiła nt. konferencji Prezes Julia Przyłębska w wywiadzie udzielonym wPolsce.pl

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl